artykuł nr 1

8/2009 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

8

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 2x200 RLM z adaptacją technologii typowej opartej na reaktorze SBR w Nieznanicach na działce o numerze ewid. 526/36 km.2

 

3

Znak sprawy

UG.7638/8-5/09

 

4

Data wydania

08.12.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

FHU TRANSFER

Al. NMP 65/10

42-200 Częstochowa

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

P-8/2009

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie jest ostateczne

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak