artykuł nr 1

7/2009 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

7

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Zdrowa  na działce numer ewid. 484

 

3

Znak sprawy

UG.7638/9-4/09

 

4

Data wydania

02.12.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

PPHU SKORPII Sp.zo.o

Biuro Porad Prawnych i Handlowych

ul. Piotrkowska 94

90-103 Łódź

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

P-7/2009

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie jest ostateczne

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak

 

 

 

Załączniki:
Załącznik48 KB