artykuł nr 1

Decyzja DŚ-8/2009

Lp

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

1

Numer wpisu

8

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Przebudowa i remont dróg gminnych – ul. Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i ogrodowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice

 

3

Znak sprawy

UG.7638/13-7/2008/2009

 

4

Data wydania

22.10.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

Gmina Kłomnice

 

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji

8/2009

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

Pokój 205,

tel (034) 3281-122 wew 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

Decyzja nie jest prawomocna

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

9/2009 wniosek

3/2009 postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

12

Uwagi

brak