artykuł nr 1

4/2009 postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

4/2009

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice, gmina Kłomnice

 

3

Znak sprawy

UG.7638/2-4/2009

 

4

Data wydania

13.05.2009

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

Gmina Kłomnice

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

P-4/2009

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Pokój numer 205

(034) 3281-122 wew. 119

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Postanowienie jest ostateczne

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak