artykuł nr 1

postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

7

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Adaptacja hal magazynowych i ich rozbudowie                            z przeznaczeniem na pomieszczenia produkcyjne galanterii drewnianej w Kłomnicach przy ul. Zachodniej 7.

 

3

Znak sprawy

UG.7638/5-3/07

 

4

Data wydania

2007-05-23

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Aleksandra Bugały Dyrektora firmy                 P.A.T. Bugała sp.j. ul. Legionów 100, 42-200 Częstochowa.

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 7/2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

Postanowienie dotyczy stwierdzenia braku konieczności wykonania raportu na środowisko

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak