artykuł nr 1

3 - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wojciech Śliwakowski

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Skup złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości zawada, gmina Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/5/2008

4

Data złożenia

11.04.2008

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Wojciech Śliwakowski

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2. informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi