artykuł nr 1

12 - wniosek DOTIS

 

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

12

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Rozszerzenie zakresu dotychczasowej działalności (produkcja artykułów spożywczych, keczupu i majonezów, przetwórstwo warzyw i owoców)   o produkcje konserwowanych warzyw i owoców.

 

3

Znak sprawy

UG.7638/12/07

 

4

Data złożenia

08.08.2007

 

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

P.P.H.U „DOTIS” spółka jawna, 42-200 Częstochowa ul. Sosnowiecka 19, Zakład Produkcyjny Kłomnice, ul. Kolejowa 22a

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

 

Urząd Gminy Kłomnice

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

brak

 

 

12

Uwagi