artykuł nr 1

wpis nr 8 - wniosek o wydanie decyzji

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

8

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy max 130 kW o wysokości max całkowitej do 36 m.

3

Znak sprawy

UG.7638/8/07

4

Data złożenia

12.06.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P.P.H. „WERTAS”

Kluska Zdzisław

ul. Gomoliszewskiego 4,

42-200 Czestochowa

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi