artykuł nr 1

wpis nr 7 - wniosek o wydanie decyzji

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

7

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Montaż przenośnego zbiornika na olej napędowy typu FLUMASTER o pojemności 5 000 litrów.

3

Znak sprawy

UG.7638/7/07

4

Data złożenia

30.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Firma „LAS” Jarosław Lasecki

Ul. Helenówka 4

42-300 Myszków

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi