artykuł nr 1

6 - wniosek o wydanie decyzji

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

6

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Częstochowa – Bobry na terenie gminy Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/6/07

4

Data złożenia

30.03.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A ul. Strzegomska 55a,             53-611 Wrocław. Wystepujący w imieniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, Regionalny Oddział Przemysłu w Świerklanach.

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Oddział Zamiejscowy Wydział Środowiska i Rolnictwa            ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Sprawa przekazana wg kompetencji Wojewodzie Śląskiemu postanowieniem znak UG. 7638/6/07 z dnia 18.04.2007

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi