artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu - rok 2020

W załączniku:
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego
Oświadczenia majątkowe Pani Bożeny Lara
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Dąbrowskiej
Oświadczenia majątkowe Pani Barbary Mizera
Oświadczenia majątkowe Pana Dawida Smolarek