artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018 wraz z korektami