artykuł nr 1

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2009