artykuł nr 1

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04: - 4 447 367,-