artykuł nr 1

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08.

Urząd Gminy

64 589 289,09
GOPS 72 565,97
Oświata 18 581 210,09
Instyt. kultury 563 925,67