artykuł nr 1

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08: - 5 829 724,-