artykuł nr 1

Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia