artykuł nr 1

Zarządzenie nr 152/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2023

Zarządzenie Nr 152/2023

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 02.10.2023r

 

 

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U z 2014r poz. 1152)

  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam swoich przedstawicieli i upoważniam do Ochrony Lokali Wyborczych w czasie ewentualnej przerwy w głosowaniu w dniu 15 października 2023r w godzinach od 7.00 do 21.00 poprzez pełnienie dyżuru domowego

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Kłomnice ul. Szkolna 1

Pan Piotr Błachowicz zam. Kłomnice ul. Pocztowa 96A, 42-270 Kłomnice

Tel. 790 830 744

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 GOK Kłomnice ul. Częstochowska 96

Pan Daniel Sośniak zam. Kłomnice ul. Sądowa 38, 42-270 Kłomnice

Tel. 793 990 893

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Szkoła Witkowice ul. Częstochowska 22

Pan Krzysztof Wychowski Witkowice ul. Leśna 23, 42-270 Kłomnice

Tel. 600 579 847

 1.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Strażnica OSP Nieznanice ul. Sobieskiego 1a

 Pan Tomasz Kopeć zam. Nieznanice ul. Osiedle Pałacowe 4/1, 42-270 Kłomnice

Tel. 783 489 153

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Strażnica OSP Zdrowa

Pan Rafał Matusiak zam. Zdrowa ul. Kłomnicka 41, 42 -270 Kłomnice

Tel. 515 115 387

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 Szkoła Skrzydlów

Pan Sławomir Król zam. Skrzydlów ul. Główna 15, 42-270 Kłomnice

Tel. 605 548 690

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Przedszkole Rzeki Wielkie

Pan  Lampa Maciej Karczewice ul. Wolności 18, 42-270 Kłomnice

Tel. 506 018 182

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Szkoła Rzerzęczyce

Pan Stanisław Wołek zam. Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska  90, 42-270 Kłomnice

 Tel. 606 725 821

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 Szkoła Garnek ul. Szkolna 18

Pan Józef Koza zam. Karczewice ul. Wolności 13 A, 42-270 Kłomnice

 Tel. 697 029 736

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 Szkoła Zawada ul. Częstochowska 8

Pan Sławomir Zatoń zam. Zawada ul. Kościuszki 45, 42 – 270 Kłomnice

Tel. 660 924 947

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 Szkoła Konary ul. Szkolna 3,

Pan Tomasz Wilk  zam. Konary ul. Częstochowska 58, 42 -270 Kłomnice

  Tel. 603717096

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 Strażnica OSP Pacierzów ul. Częstochowska 29

 Pan Marek Misiewicz zam. Pacierzów ul. Wolności 57, 42-270 Kłomnice

    Tel. 793 917 621

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 OSP Chorzenice- Witkowice Chorzenice  ul. Główna 51, 42-270 Kłomnice  

Pan Adam Knysak zam. Chorzenice ul. Główna 45, 42-270 Kłomnice

Tel. 796 318 588

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 OSP Karczewice-Garnek,  Karczewice ul. Wolności 32

Pan Witczak Dawid zam. Karczewice ul. Częstochowska 15, 42-270 Kłomnice

Tel. 575 610 823

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 Świetlica Wiejska Lipicze ul. Stawowa 40, 42-270 Kłomnice

Pan Kazimierz Wilkoszewski Konary ul. Główna 20, 42-270 Kłomnice 

Tel. 697 021 861

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.