artykuł nr 1

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2023

Zarządzenie nr 49/2023

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 14 marca 2023 roku

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) oraz §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U.2021.1428)

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza co następuje:

§1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lutego 2023 roku., przeprowadzony w dniu 10 marca 2023 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.