artykuł nr 1

LI Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2023