artykuł nr 1

L Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.02.2023