artykuł nr 1

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.01.2023