artykuł nr 1

Zawiadomienie o terminach wyłożenia mapy z konsultacji w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obrębu Karczewice

Załączniki:
Treść zawiadomienia678 KB