artykuł nr 1

XLVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2022