artykuł nr 1

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.11.2022