artykuł nr 1

XLIV Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2022