artykuł nr 1

XLIII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2022