artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kłomnice

Wnioskodawca: Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.

Informacja w załączniku.