artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 22 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 22 marca 2021 r.

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Wójta Gminy Kruszyna została zmieniona decyzja Nr CP7/2006 z dnia 04 sierpnia 2006 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Widzowie przewidzianej do realizacji w granicach działek nr ew. 525/2, 526/1 i 526/2, obręb Widzów.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikami graficznymi dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.