artykuł nr 1

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia