artykuł nr 1

Zarządzenie nr 2/2021Wójta Gminy Kłomnice z dnia