artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2021