artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2021