artykuł nr 1

XXII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2020