artykuł nr 1

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.08.2020