artykuł nr 1

Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia