artykuł nr 1

Zarządzenie nr 156/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia