artykuł nr 1

Zarządzenie nr 155/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2020

OR.0050.155.2020

Zarządzenie Nr 155/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kłomnice oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r.,poz. 65 z późn. zm..) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na umieszczenie urządzenia reklamowego o wymiarach 2 m x 4 m na działce gminnej oznaczonej nr 1740/4 obręb Garnek przy ul. Głównej przez Zakład Handlowy Mirosław Ślęzak, na okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2023r.

§ 2. Zezwala się na umieszczenie urządzenia reklamowego o wymiarach 2 m x 4 m na działce gminnej oznaczonej nr 2185 obręb Kłomnice przy ul. Częstochowskiej przez Zakład Handlowy Mirosław Ślęzak, na okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2023r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.