artykuł nr 1

Zarządzenie nr 153/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia