artykuł nr 1

Zarządzenie nr 151/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia