artykuł nr 1

Zarządzenie nr 148/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia