artykuł nr 1

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.03.2020

OR.0050.35.2020

Zarządzenie nr 35/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10.03.2020

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art.15 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365)

 

Wójt Gminy Kłomnice,

Zarządza, co następuje

 

§1

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Tytuł zadania

Kwota dotacji w roku 2020

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach

Nie pij! Nie pal! Zwiedzaj!

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie

Zorganizowanie spotkania stowarzyszeń z terenu Gminy Kłomnice promujące działania z profilaktyki antyalkoholowej a także rozwiązywania problemów uzależnień.

4 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice-Witkowice

Zapraszamy do OSP Chorzenice-Witkowice

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie

Służba dla innych sposobem na życie

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach

Sport i turystyka sposobem na życie bez używek”

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

Zdrowo spędzony czas

 

4 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek

Wspólnie mówimy STOP alkoholowi i narkomanii

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach

Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wśród członków OSP Rzerzęczyce

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie

Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w 2020 roku

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach

Stop dla używek-wycieczka

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie  Ludowy Klub Sportowy RESPEKT

„Kłomnicka Akademia Teakwon-do”

 

2 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Razem dla Garnka

„Nie dla alkoholu i narkotyków-tak dla gier zespołowych”

 

4 000,00 zł

 1.  

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice

Skacz... aktywnie i twórczo spędzaj czas...

 

1 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Jedność w działaniu

Organizacja XIII edycji gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Kłomnice oraz imprezy plenerowej „Powitanie lata”

 

3 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Klub Sportowy METAL RZEKI

Sport przeciw nałogom i uzależnieniom

6 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy ORKAN

Sportem w alkohol

 

10 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Garnku

Sport drogą do dobrego życia

 

4 500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Akademia Sportu, Walki i Sprawności

Zdrowo żyję, bo nie piję

 

4 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy GMINA KŁOMNICE

Zakręceni na sportowo

 

16 000,00 zł

 1.  

Fundacja Pomóżmy dzieciom Poznać Świat, Skrzydlów

Życie bez nałogów – na 102

 

1 500,00 zł

 1.  

Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach

Radość bez alkoholu

 

600,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego, Huby

Świetlica z klimatem. Autorski program zajęć profilaktyczno-wychowawczych wpływający na zmianę postaw dzieci i młodzieży w sytuacjach związanych z alkoholem, substancjami psychoaktywnymi tytoniem  i przemocą

 

4 000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA

Wędkarstwo-elementem profilaktyki przeciw uzależnieniom

 

3 500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

Zdrowie niejedno ma imię

 

9 000,00 zł

 1.  

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy serca dla dzieci”, Rzerzęczyce

 NIE dla używek TAK dla życia

 

2 900,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Świetlica Nasza Przystań i Ochronka 2020 zaprasza

 

6 000,00 zł

 

 1. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2020 roku jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.