artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 14 z dnia 28.11.2019