artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 12 z dnia 06.11.2019