artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU

 

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2019r.

 

Osiągnięto dochody w wysokości 28 036 071,94 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 25 510 532,81 zł. II kwartały 2019 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 2 525 539,13 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji  na dzień 30.06.2019r. wyniosło 22 830 190,12 zł.