artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYMnie powodującym utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
nie powodującym utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu

 

Organizator i przewodniczący zgromadzenia: 

Imię i nazwisko: Rafał Gawenda

PESEL: 90120101813
e-mail: czestochowa@roty.pl
nr tel.: 795 729 714

 

Podmiot, w imieniu którego organizowane jest zgromadzenie: 

STOWARZYSZENIE ROTY NIEPODLEGŁOŚCI

ul. Przechodnia 32
05-800 Pruszków

NIP: 534-260-19-46
REGON: 383529583

 

Miejsce zgromadzenia: 

Okolice Rynku w Kłomnicach, przy ul. Zdrowskiej.

 

Data: 20 listopad 2019
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Godzina zakończenia: 13:00
Przewidywana liczba uczestników: do 10 osób

 

Cel:

Wyrażenie sprzeciwu wobec bezpodstawnych roszczeń majątkowych za mienie bezspadkowe, wysuwanych przez środowiska żydowskie oraz zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #Stop447.

 

Trasa przejścia ze wskazaniem miejsca rozpoczęcia i zakończenia zgromadzenia: 

Nie przewiduje się wyjścia pikiety poza obszar wskazany w sekcji "Miejsce zgromadzenia".

 

Środki  planowane  przez  organizatora  służące  zapewnieniu  pokojowego  przebiegu

zgromadzenia: 

Pikieta ma charakter pokojowy, nie przewidujemy zagrożenia dla porządku ze strony jej uczestników.

 

Środki o które organizator zwraca się do organu gminy, służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia: 

Prosimy o ochronę policji i straży miejskiej na wypadek agresywnych zachowań osób postronnych.

 

Informacja, czy zgromadzenie będzie powodowało utrudnienia w ruchu: 

Zgromadzenie nie będzie powodowało utrudnień w ruchu drogowym, ani w przemarszu innych zgromadzeń.