artykuł nr 1

Zarządzenie nr 180/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.11.2019

OR.0050.180. 2019

 

Zarządzenie Nr 180/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18 listopada 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłomnice

  Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zarządza  się, co następuje

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Kłomnice rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.