artykuł nr 1

Zarządzenie nr 167/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia