artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 1 z dnia 21.11.2018