artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku

obrazek
Załączniki:
ogłoszenie23 KB
formularz uwag42 KB
Załącznik do LPR304 KB
LPRMB
protokół31 KB